Ontdek hier een greep uit onze publicaties en online modules rond IFRS.

Aan de slag met IFRS 2016 – 2017

Auteurs: T. Carlier, F. Elouch, V. Weets

Dit boek gaat uitgebreid in op alle IAS/IFRS-standaarden en hun interpretaties. In deze editie worden de nieuwe standaarden die in 2018 (IFRS 15 - Opbrengsten uit contracten met klanten en IFRS 9 - Financiële instrumenten) en in 2019 (IFRS 16 - Lease-overeenkomsten) van toepassing zullen zijn, besproken. Dit geeft de kans om nu reeds te starten met de voorbereidingen van hun toepassing.

International Financial Reporting Standards 2016

Deze Nederlandstalige gecoördineerde versie van alle standaarden en interpretaties vormt de ideale leidraad voor alle Belgische en Nederlandse entiteiten die hun geconsolideerde jaarrekening moeten opstellen volgens IFRS.

IFRS: 500 Multiple Choice Questions. Questions and suggested solutions

Auteurs: P. Longerstaey and Y. Stempnierwsky – Voorwoord: H. Hoogervorst

This book’s intention is to enhance knowledge of IFRSs among preparers, users and auditors of financial statements. It discusses issues of theory and practice, proposes alternative solutions and provides links to the relevant sections of IFRS literature.

IAS/IFRS op monKEY.be

De duidelijkste en meest gedetailleerde beschrijvingen van de standaarden (IAS/IFRS) en interpretaties (SIC/IFRIC). De enige informatiebron met de Europese gecoördineerde teksten.